تبليغاتX
فروشگاه فرش پویا

فروشگاه فرش پویا

فروش نقشه ها و لوازم تابلوفرش بافی

 
pouyacarpet@yahoo.com

شماره های تماس واحد فروش:
04114204675
 جدیدترین محصولات

سرخپوست

سرخپوست شماره 54


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 88000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 88000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

گل آفتابگردان

گل آفتابگردان


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 83000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 83000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

امام حسین

امام حسین


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 86000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 86000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

گل

گل شماره 94


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 87000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 87000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

سر اسب

سر اسب


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 111000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 111000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

ذلیخا

ذلیخا


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 113000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 113000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

گل

گل شماره 302


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 125000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 125000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

دختر کرد

دختر کرد


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 125000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 125000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

آیشوارای

آیشواریا رای شماره 2


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 95000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 95000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

آیه

آیه کلید مانند


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 115000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 115000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

دیویا بهاراتی

دیویا باهاراتی


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 85000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 85000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

آیشواریا رای

آیشواریا رای


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 83000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 83000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

تندیس

تندیس شماره 55


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 79000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 79000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

گل

گل رز شماره 70


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 84000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 84000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

الله

الله


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 76000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 76000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

آیه

آیه شماره 102


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 85000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 85000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

تار یحیی

تار یحیی


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 76000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 76000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

گل

گل شماره 888


قيمت : وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 65000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 65000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%
این فروشگاه توسط سایت Shoploger.com ایجاد گردیده است